Bestuur

Het bestuur van JH Eenders bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, commissaris, secretaris en 3 losse bestuursleden.

Voorzitter: Christoph Vanwaelem

Ondervoorzitter: Kenzo Dubois

Penningmeester: Joren Vander Eeckt

Commissaris: /

Secretaris: Jonas De Leener

Los bestuurslid: Robbe Wouters

Los bestuurslid: Senne Vandermeeren

Los bestuurslid: /
Spectakulo 2015 website >


Kalender

Flickr Foto's