Vrijwilligers

Jeugdhuis Eenders is niet zomaar een ontmoetingsplaats voor jongeren. Jh Eenders is een VZW die door de talrijke vrijwilligers een tal van activiteiten organiseert voor de jeugd van Halle en omstreken. Deze vrijwilligers zijn de bouwstenen de motor van Jh Eenders. Deze pagina bevat meer informatie over waarom vrijwilligerswerk van belang is voor het bestaan en de werking van het jeugdhuis, waarom vrijwilliger worden en wat je zoal kan doen als vrijwilliger.

Vrijwilligers: het hart, het bloed en de longen van het jeugdhuis

Waarom is vrijwilligerswerk van belang voor het jeugdhuis?

· Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van Jeugdhuis Eenders. Zij zorgen ervoor dat het jeugdhuis open is, dat er activiteiten georganiseerd worden… Zonder vrijwilligers zou het Jh Eenders niet kunnen draaien, ze zijn m.a.w. het hart, het bloed en de longen van het jeugdhuis.

· Bij Jeugdhuis Eenders streven we naar een groep van vrijwilligers die de diversiteit weerspiegelen van onze maatschappij. Jongeren van verschillende leeftijden, vrouwen en mannen, van verschillende achtergronden.

· De vrijwilligers bij Jeugdhuis Eenders zetten zich in voor een verscheiden waaier van activiteiten, in het kader van ontspanning, recreatie en educatie voor jongeren van de omstreken. Jeugdhuis Eenders streeft naar vrijwilligers met andere achtergronden en vaardigheden om zo bij te dragen aan een positieve verandering in de activiteiten die het jeugdhuis biedt.

Waarom vrijwilliger worden?

· Vrijwilligerswerk zorgt voor informele en niet-formele leerkansen en is dus een essentieel instrument m.b.t. levenslang leren. Dankzij vrijwilligerswerk ontwikkelen mensen kennis, oefenen zij vaardigheden en breiden zij hun netwerken uit, wat zowel kan leiden tot nieuwe of betere werkkansen, als tot persoonlijke en sociale ontwikkeling.

· Jeugdhuis Eenders wil individuën de kans geven om zich te ontplooien in het jeugdhuis, hun kwaliteiten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Als vrijwilliger heb je de kans, om samen met andere vrijwilligers, je eigen stempel op het jeugdhuis en zijn activiteiten te zetten.


Voor wat, hoort wat!

· Je wordt als vrijwilliger misschien niet betaald voor het werk dat je verricht, maar beloningen zijn er natuurlijk wel. Naast de beloning die je zelf uit je vrijwilligerswerk kan halen, zorgt Jeugdhuis Eenders er ook voor dat:

· Wanneer een  activiteit kosten meebrengt, worden de onkosten terugbetaald aan de vrijwilliger. De kosten moeten wel op voorhand voorgelegd worden op een programmeringsvergadering en goedgekeurd. Verder  moet een bewijsstuk van elke kost zijn. Kosten kunnen zijn: dj’s en bands, versiering, snacks, …

· Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een Jeugdhuis weekend georganiseerd.

· Wanneer je als vrijwilliger aan het werk bent hoef je geen ingang en drank te betalen.

· Op het eind van elk jaar wordt er een balans opgesteld van “de tapperslijst”. De tapperslijst houdt de stand bij van de shiften die een vrijwilliger het afgelopen jaar heeft opgevuld. De winnaar krijgt een vat bier die hij/zij op een datum naar keuze mag opdoen.
Spectakulo 2015 website >


Kalender

Flickr Foto's