JH-medewerker worden?

Hoe word je JH-medewerker?

JH Eenders, hét jeugdhuis in de omstreek waar iedereen zijn ding kan doen!


Hoe word ik tapper?

Tapper= meehelpen op een activiteit: aan kassa zitten, meehelpen kuisen of tappen zelf.

- Taplijsten staan online op het forum per activiteit

- Registreer of, indien reeds geregistreerd , login en geef je naam op voor één of meerdere shiften.

- Indien je geen ervaring hebt, zal de organistator je met veel plezier rondleiden en je vragen beantwoorden.


Wanneer je als tapper aan het werk bent, mag je gratis drinken tijdens je shift en hoef je geen ingang te betalen.


Hoe word ik organisator?

Organisator= verantwoordelijk voor een activiteit van het begin tot het einde


1. Stel je activiteit voor op de programmatievergadering

Programmatievergadering is elke eerste zaterdag van de maand om 16.00,

Thema? Kostenplaatje? Datum?

Elke activiteit die in het jh georganiseerd wordt is publiek toegankelijk.

Het kost jezelf niets om iets te organiseren in het jeugdhuis, maar je kan er ook niets aan verdienen. Alle financiële transacties gebeuren via het jeugdhuis.


2. Voorwaarden:

Zelf verantwoordelijk? = min. 1 keer op een café-avond mee open gehouden van begin tot einde samen met de organisator

Mede verantwoordelijk? = op de programmatievergadering vragen of iemand van de kern mede verantwoordelijke is voor de activiteit


3. Goedgekeurd! Wordt nog op diezelfde programmatievergadering beslist.


To do VOOR EVENT:

- Tapperlijst opstellen via jh-forum

- Dit laat je weten aan het bestuur & kern (via forum of mail):

eventuele kosten van dj’s, performers, …

eventuele aankopen van drank of eten,

eventueel verhuur van materiaal,

gegevens voor sabam invullen op forum.

- Reclame: facebook-event aanmaken via jh-groep (indien je niet weet hoe, vraag hulp!) Mogelijkheid tot drukwerk, maar eerst op voorhand melden.

- Maak afspraak met Jan of Pieter Degelaen om sleutel van jh te overhandigen


To do TIJDENS EVENT:

- Kom tijdig, zodat om 20.00 alles klaar staat

- Checklist bij opening aan de kassa

- Paraat & nuchter zijn tijdens de activiteit, lege shiften opvullen

- Afsluiten op sluitingsuur: zomerse dinsdag om 1.00, Gewoon weekenddag om 3.00, Speciale aanvraag voor nachtvergunning (aan bestuur) om 5.00


To do NA EVENT:

- Opkuis de dag erna (let op: eerste zaterdag van de maand programmatie om 16.00)

- Checklist voor sluiting aan de kassa

- Indien foto’s, deze opladen via de jh-flickr account


Hoe word ik bestuur- of kernlid?

Jaarlijks is er in februari een verkiezing van kern- en bestuursleden. We zijn steeds opzoek naar mensen die in het jh willen helpen! De maanden voor de verkiezing gaan we wat intensierver op zoek en polsen we naar eve

ntuele kanidaten. In december vindt er ook steeds een info-café plaats waar alle vragen omtrent kern- en bestuurstaken kunnen gesteld worden.


Vereisten:

- lid zijn van Jeugdhuis Eenders

- In het verleden al actief meegewerkt hebben in het jeugdhuis

- Gedurende het afgelopen jaar een aantal keer naar de vergaderingen gekomen zijn


Omschrijving:

- Het beleid vastleggen

- Erop toezien dat het beleid gevolgd wordt

- De inspraak van en communicatie naar niet-bestuursleden waarborgen door middel van vergaderingen waar zowel het bestuur als de niet-bestuursleden van de instantie aanwezig zijn

- Dagelijkse taken uitvoeren


Taken


KernTaken:

Onderhoud muziekinstallatie, drank bestellen via brouwer, samenwerking met de jeugddienst van Stad Halle, Post, Vuilniszakken buiten zetten, Aankopen, Handdoeken en dweilen wassen, grafisch ontwerper, persteksten schrijven voor Hallergie, Spectakulo, enzo., vrijwilligers aantrekken, …


Bestuursposties:

- Voorzitter:

De voorzitter van JH Eenders bereidt de bestuurs- en programmatievergadering voor. Hij/zij stuurt hiervoor een uitnodiging met de agendapunten. Hij/zij doet dit samen met de ondervoorzitter.


-
Ondervoorzitter:

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij.


-
Penningmeester:

De penningmeester houdt de boekhouding van het jeugdhuis bij en zorgt voor een balans van inkomsten en uitgaven. Hij/zij zorgt ook voor de opvolging van de te betalen facturen en wisselgeld in de kassa.


-
Commissaris:

De commissaris houdt toezicht op het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en hij/zij staat de directie met raad terzijde.


-
Secretaris:

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het ‘office management’ van het Jeugdhuis Eenders. Agendabeheer en notulen nemen van de vergaderingen vallen hieronder.


-
Losse bestuursleden:

Als los bestuurslid heb je geen voorhand vastgelegde taak, maar er wordt wel verwacht dat je minstens één taak binnen het jeugdhuis vervuld.
Spectakulo 2015 website >


Kalender

Flickr Foto's