News

Bestuur + Kernverkiezingen

Saturday, March 16th, 2013 | Event, News | No Comments

Title: Bestuur + Kernverkiezingen
Description: Algemene vergadering
Start Time: 16:00
Date: 2013-03-24

Jaarlijks worden er in Jeugdhuis Eenders een nieuw Bestuur en Kern gekozen tijdens de Algemene Vergadering. Deze zal doorgaan op 24 maart om 16u in het jeugdhuis. Daarom kijken we alvast uit naar mogelijke kandidaten.

Jeugdhuis Eenders heeft een Raad van Bestuur (kortweg Bestuur) dat bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningsmeester, commissaris en secretaris. Deze vijf worden aangevuld met maximum drie losse bestuursleden.

Naast de Raad van Bestuur is er de Kern. Deze bestaat uit leden die zeer nauw betrokken zijn bij de werking van het jeugdhuis en nemen minstens één vaste taak op taak. Een kernlid speelt geen actieve rol in het bepalen van het beleid en hoeven dus niet aanwezig te zijn op vergaderingen.

Vaste taken
De vaste taak voor zowel een Bestuur- of Kernlid kan zijn:
 • Verantwoordelijke drankaankoop
 • Verantwoordelijke algemene aankopen
 • Verantwoordelijke licht- en geluidsinstallatie
 • Verantwoordelijke gebouw / klusjesman
 • De post lichten en melden aan de geadresseerde(n)
 • De vuilniszakken buitenzetten
 • Sleutelbewaarder / conciërge
 • Emails JH
 • Website / Forum / Facebook administrator
 • De SABAM administratie verzorgen
 • Nachtvergunningen / Uitleendienst aanvragen
 • Instaan voor het contact met de Stadsdiensten
 • De handdoeken wassen
 • Grafisch ontwerper
 • Persverantwoordelijke (Hallergie en andere media)
 • Nieuwe medewerkers aantrekken
 • Mede-organisator Spectakulo

Bestuurstaken

De taken van het bestuur omvatten:

 • Het beleid vastleggen
 • Erop toezien dat het beleid gevolgd wordt
 • De inspraak van en communicatie naar niet-bestuursleden waarborgen door middel van vergaderingen waar zowel het bestuur als de niet-bestuursleden van de instantie aanwezig zijn
 • Dagelijkse taken uitvoeren

Vereisten

Om een positie als bestuurslid uit te voeren moet je:

 • Lid zijn van Jeugdhuis Eenders
 • In het verleden al meegewerkt hebben in het jeugdhuis
 • Je kandidatuur als ontvankelijk beschouwd door de raad van Bestuur

Wil jij je kandidaat stellen voor een van functies binnen het Bestuur? Stuur dan snel een mail naar info@eenders.be.

Bestuursfuncties:

Voorzitter

De Voorzitter van JH Eenders bereidt en zit de bestuursvergadering voor. Hij/zij coördineert de dagelijkse werking en is het aanspreekpunt voor de officiële instanties. Hij coördineert het jeugdhuisgebeuren en stuurt aan waar nodig.

Ondervoorzitter

De Ondervoorzitter staat de voorzitter bij. Verder staat de ondervoorzitter in voor het agendabeheer van alle activiteiten en organisatie van de programmatievergaderingen.

Secretaris

Als Secretaris ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen voor het “office management” van Jeugdhuis Eenders. De notulen nemen van de vergaderingen valt ondermeer hier onder.

Penningmeester

De Penningsmeester houdt de boekhouding van het jeugdhuis bij en zorgt voor een balans van de inkomsten en uitgaven.

Commissaris

De Commissaris houdt toezicht op het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en hij staat de directie met raad terzijde. Hij kijkt na of het jeugdhuis aan alle wettelijke bepalingen en verplichtingen voldoet en controleert of het budget binnen de begroting blijft.

Losse bestuursleden (maximum 3)

Als los bestuurslid heb je geen al op voorhand vastgelegde taken, maar er wordt wel verwacht dat je minstens één taak binnen het jeugdhuis vervuld.

Naast het bestuur- of kern kan je ook meewerken aan het JH als organisator of als tapper. Hiervoor hoef je evenwel niet verkozen te worden, maar gelden er andere regels die je hier kan vinden: http://www.eenders.be/?page_id=1261

Werken in JH

Sunday, March 3rd, 2013 | News | No Comments

vloerfeb

Nieuwjaarsreceptie

Thursday, January 17th, 2013 | Event, News | No Comments

Title: Nieuwjaarsreceptie
Description: Klinkende op het vorige en komende jaar.
Start Time: 21:00
Date: 2013-02-01

Op vrijdag 1 februari nodigt Jeugdhuis Eenders u uit op zijn jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Deze gaat van start om 21u in het Jeugdhuis, op het gemeenteplein te Buizingen. Om 22u zal de Burgemeester het publiek toespreken waarna de voorzitter van Jeugdhuis Eenders het voorbije jaar zal overlopen en het nieuwe jaar inwijden.

Voor en na de toespraak en presentatie zullen het bestuur en medewerkers beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen. Aarzel niet om hun aan te spreken!

Wij hopen u alvast op de receptie te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Jeugdhuis Eenders

Back To 2013

Sunday, December 9th, 2012 | Event, News | No Comments

Title: Back To 2013
Start Date: 2012-12-09
Start Time: 01:00
End Date: 2013-01-01

Kitschmas

Sunday, December 9th, 2012 | Event, News | No Comments

Title: Kitschmas
Start Time: 23:00
Date: 2012-12-24

Circo Inferno

Saturday, December 8th, 2012 | Event, News | No Comments

Title: Circo Inferno
Location: JH Eenders
Date: 2012-12-14

Zwarte Pietenfuif

Saturday, December 1st, 2012 | Event, News | No Comments

Title: Zwarte Pietenfuif
Location: JH Eenders
Date: 2012-12-07

leden: €1 / nt-leden: €3 in tegenstelling wat de flyer zegt.

Swaggy

Monday, November 19th, 2012 | Event, News | No Comments

Title: Swaggy
Location: Eenders
Description: DJ\’s:
21u00-23u00: Spandexx
23u00-01u00: Heartbeat Movement
01u00 - 03u00: Batida

Start Date: 2012-11-23
Start Time: 21:00
End Date: 2012-11-24
End Time: 03:00

CIRCO INFERNO w/ MASSIMO DACOSTA

Monday, November 5th, 2012 | Event, News | No Comments

Hi there, here we are again!
Last month we took over the Balcony at Café D\’Anvers for the second time. And man … what did we mark that place as the CIRCO INFERNO BALCONY!

Big thanks to all of those who are still standing there when the lights go on, to those who keep supporting us at every gig, to those who keep on track of what we do and to those who support new and upcoming talents!
Thank you, thank you, thank you!

For our next gathering, on the 9th of November, we are back at our lovely Eenders in Buizingen. And we are so happy and excited that we can welcome an old friend!
Remember our VERANO INDIGO party last summer? Well, after his amazing outdoor appearance, we\’re having him inside! Founder of the Homecoming Music record label and resident artist at H20 club; MASSIMO DACOSTA

Our second guest is one of Feestgedruis\’ upcoming gunmen. Known from the Thé Dansant gigs all over the country and his appearances in Decadance Ghent, Magdalena Berlin, Club Lite Amsterdam, La Rocca Lier, he\’s now happy to play at CI; JOSE NOVENTA

Supported by our CI artists; LUCAS CAROSO & TOMHAS

◊ MASSIMO DACOSTA:
http://www.residentadvisor.net/dj/massimodacosta
http://homecomingmusic.wordpress.com/

◊ JOSE NOVENTA:
http://www.residentadvisor.net/dj/josenoventa
https://www.facebook.com/pages/José-Noventa

◊ TOMHAS:
http://www.residentadvisor.net/dj/tomhas
https://www.facebook.com/pages/Tomhas-Official-Fan-Page

◊ LUCAS CAROSO:
http://vi.be/KOUT-2204-FXC
https://www.facebook.com/LucasCarosoDj

This is an event for open minded people.
Spread the love, respect each other, enjoy the music.

Artwork By Laureen Demol

More Info: CIRCOINFERNO@LIVE.BE

Start Date: 2012-11-09
Start Time: 22:00
End Date: 2012-11-10
End Time: 05:00

Rave w/ SC@R, FFF, Toxica, Tryxx, Ecsytie, Billy Bonka & Bassmental

Tuesday, October 23rd, 2012 | News | No Comments

Title: Rave w/ SC@R, FFF, Toxica, Tryxx, Ecsytie, Billy Bonka & Bassmental
Location: JH Eenders
Start Date: 2012-10-26
Start Time: 20:00
End Date: 2012-10-27
End Time: 05:00
Spectakulo 2015 website >


Kalender

Flickr Foto's